top of page

TEKNISK TREFELLING

FELLER / KAPPER / FLISER / KLYVER / FJERNER

Vi tilbyr de fleste tjenester innen trefelling. Det være de mer tekniske uttakene av store hagetre til rydding av høyspentlinjer. Vi har vår base på Grua i Lunner kommune. Ta kontakt for en avklaring på om vi tar oppdrag i ditt område. Her vil for eksempel størrelsen på oppdraget kunne rettferdiggjøre  en eventuelt lengre kjøretur. 

Vi feller, kapper, fliser, klyver og fjerner tre og kvist også om det er ønskelig. For å kunne gi det beste tilbudet samarbeider vi på de fleste oppdrag med Stig Arve Amdal og Stenseng Trefelling. 

Vil oppfordre til å ta kontakt for en befaring slik at vi enklest kan finne en løsning som passer til dine behov.  

Ser frem til å høre fra deg. 

marek-studzinski-234zLYq-ETA-unsplash.jpg

AMDAL TREFELLING

Skjermbilde 2022-08-08 kl. 15.42.55.png

Trefelling

Vi gjør alle typer trefelling.

Det kan være rydding av høyspentlinjer eller en bjørk som har vokst seg ut av hagen. 

Private som bedrifter oppfordres til å ta kontakt. Ingen prosjekter er for store eller små.  

Skjermbilde 2022-08-08 kl. 15.39.35.png

Seksjonsfelling

I tilfeller hvor treet ikke kan legges ned sikkert uten å risikere skade på løsøre eller eiendom kan det være nødvendig med seksjonsfelling.

Dette er en mer tidkrevende prosess hvor man klatrer i treet med sikring og feller treet i seksjoner fra topp ned.

Skjermbilde 2022-08-08 kl. 15.52.57.png

Flising / Kapping

Vi har flishugger som kan ta store dimensjoner. Dette er en vesentlig fordel ved fjerning av kvist, tre og busker. Dette er med på å komprimere materien og flis kan kjøres bort eller legges igjen på eiendommen om du ønsker det.

Om ønskelig kapper jeg også treet opp i ønsket størrelser for eventuelt benytte treet til oppvarming/ved.   

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

#amdaltrefelling

bottom of page